Su Motinos diena !

Gražiausios pavasario gėlės

skiriamos mylimai Mamai.

Sušyla širdis, užslenka liūdesio debesėlis.

Kokios buvo Jos svajonės, ko Ji nepatyrė, kur nenukeliavo, ko atsisakė, kad išsipildytų vaikų norai?

Kokia buvo Jos vaikystė, jaunystės svajos, brandos mintys.

Mūsų Mama paliko pluoštelį eilėraščių.

Visoms Mamoms linkiu kuo gražiausių dienų ir stiprios sveikatos,

linkėjimus palydėdama savo Mamos eilėraščiu.

JAUNYSTĖ

Linksmai prabėgo žydinčiom palaukėm

Gelsvų purienų nubertais takais

Kelelio vingis, tiltas ir berželiai

Prie upės augantys smagiai.

Kalnelis, eglės, ežerėlis

Supynės ąžuolėlio šakose

Jaunystė lėkė kaip pašėlus

Brangios tėvynės laukuose.

Kai rytą plakamas tėvelio dalgis

Ir šienpjovių daina linksma

Paukštelio čiulbesys prie lango

Ir rytmečio skaisti aušra.

Daržely žydinčios lelijos

Svaigus kvepėjimas žiedų

Bitelių duzgesys sodely

Ir krintanti skaisti rasa.